"כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן"

רבי ישראל סלנטר זצ"ל

"היו השינויים שאתם רוצים לראות בעולם"

מהאטמה גנדי

"אל תבכה בגלל שזה נגמר,חייך בגלל שזה היה"

גבריאל גרסייה מרקס

מתלבטים?

צרו קשר
עוד היום
לפגישת היכרות

050-3320082

קבל את המדריך במתנה

*
*

עסק משפחתי

גישור בעסקים משפחתיים

 

עסק משפחתי נשמע כעסק אידיאלי בו בני המשפחה סומכים זה על זה ונאמנים לעסק.

המציאות היא ,שסכסוכים בקרב משפחות הנמצאות בשותפות עסקית הם נפוצים.

 

הסיבות לכך רבות: 

 

דור חדש מול ישן–

אנשי הדור הקודם שהקימו את העסק, מתקשים להעביר את המושכות ולאפשר 

לדור החדש לערוך שינויים בעסק.

הפערים והשוני בתפיסות העולם של האב וילדיו, דוד ואחייניו,מובילים לחיכוכים.

הגבול בין משפחה לעסק–

התחושות השונות של בני המשפחה: בעיות אישיות, משקעים מן העבר, תחושות כעס,

עלבון, קנאה, משפיעות על ההתנהלות העסקית, יוצרות מתחים ופוגעות בהתנהלות

השוטפת. 

קבלת החלטות –

מתבססת לעתים על רגשות במקום על שיקולים עסקיים ענייניים ועלולה להוביל לפגיעה

ברווחיות והתנהלות העסק. 

בעיות של חלוקת תפקידים–

בפני בני המשפחה עומדות החלטות לא פשוטות כמו:מי מנהל את העסק ומי כפוף לו,

איזו משכורת יקבל כל אחד, רצון של בן המשפחה להצטרף לעסק למרות שאינו

מתאים או בן משפחה שמעוניין לעסוק בדברים אחרים ולא להצטרף, תחרות ויריבות

בין בני זוג/ילדים של קרובי המשפחה המצטרפים לעסק ועוד.

בני זוג המנהלים עסק–

כאשר בני זוג עובדים יחד בעסק, ההפרדה בין חייהם האישיים והעסקיים

מיטשטשת. לעתים הם שוהים שעות רבות ביחד בבית ובעסק וכתוצאה מכך,נוצרים

מתחים רבים.

גישור בתחום עסק משפחתי –

הגישור מניע תהליך של הידברות פתוחה, במטרה למנוע מבני המשפחה להשאיר

את המתחים מתחת לפני השטח.

בפגישות עם המגשר, הצדדים מקשיבים זה לזה ומגיעים להבנות בתחומי המחלוקת.

ההבנות נכתבות בהסכם המקובל על כל הצדדים, הכולל מגוון סעיפים, כמו: חלוקה

של הסמכויות, העסקת מנכ"ל חיצוני אובייקטיבי במידת הצורך, אופן חלוקת תפקידים,

תגמולים, הסדרי פרישה, הכנת צוואה במקרה של פטירת בעל העסק, הכוללת את אופן

חלוקת העסק ליורשים, הכנת הדור הבא לקראת הכניסה לעסק כולל לימודים, הכשרה,

עבודה בתחום בעסק אחר ועוד. 

 

פנייה לגישור מאפשרת לבני המשפחה להתלכד ולהתמקד באינטרסים המשותפים,
על מנת לנהל עסק רווחי באווירה טובה.